Heeft u een bouwproject waar wij bij kunnen helpen?

Een partner voor elk maatwerk

 • Constructief Advies.
 • Constructief tekenwerk.
 • Engineering/productie tekeningen van Prefab hout-, staal-, of betonskelet.
 • Funderingsadvies
 • Bouwkundig advies, programma van Eisen, haalbaarheidsstudies .  
 • Bouwkundig Ontwerp.
 • Bouwkundige uitwerking, tekenwerk, bestekken, bouwkundige staat en rapportages
 • Toezicht en directievoering.
 • Kostenramingen.
 • Revisie tekeningen
 • Bestemmingsplanwijzigingen.
 • Bouwbesluit en brandveiligheidstoets.
 • EPC berekeningen en duurzaamheidsadvies.
 • Bouwtekening
 • Bouwaanvraag
 • Omgevingsvergunning
 • Uitbouw
 • Verbouw

Nieuwbouw

Wanneer u een initiatief heeft voor nieuwbouw, dan kunnen wij u op veel gebieden adviseren. Zowel constructies als bouwkundig. Zie ook onze diensten.
Samen komen we tot een helder Programma van Eisen. Bij het Programma van eisen voor een bedrijfspand houden we rekening met b.v. de te verwachtte groei van het bedrijf en andere te signaleren ontwikkelingen en voorwaarden.

En vandaar uit kunnen we een lay-out maken voor bv een Bedrijfs-/productie gebouw een sportaccommodatie  of  een woning. Om uiteindelijk tot een ontwerp te komen en vergunningsaanvraag. Tijdens het ontwerptraject worden de kosten middels kostenramingen bewaakt.  Met een heldere technische omschrijving kan zowel in bouwteam maar ook middels een meervoudige aanbesteding tot contractvorming worden overgegaan.

Heldere constructies ontwerpen en denken vanuit hele bouwdelen en courante handelsmaten heeft zich bij ons de afgelopen jaren bewezen. Met als direct gevolg lage vierkante meter prijzen. Onze goede materialenkennis en het op de hoogte zijn van geschikte duurzame marktproducten betekenen voor de initiatiefnemer lage onderhoudskosten.

Een stramien afstand wordt soms bepaald door de inrichting of logistiek.  Bijvoorbeeld voor een magazijn bepalen we samen met de opdrachtgever als eerste het stellingsysteem, palletkeuze en de heftruckkeuze alvorens we met het voorlopig ontwerp beginnen. Door onze ervaring kunnen we in een vroeg stadium keuzes maken die tot het eind overeind blijven.  Dit voorkomt veel wijzigingen tijdens het traject en voorkomt verrassingen aan het eind.

Ook kunnen we  tijdens de uitvoering de initiatiefnemer ontzorgen door de bouwbegeleiding te doen.

Complete renovaties

In de afgelopen jaren hebben we veel renovaties gedaan. Veel gebouwen uit de jaren 50,60 en 70 worden vanwege duurzaamheidsmaatregelen en benodigd groot onderhoud gerenoveerd. Voor zowel woningbouwverenigingen, projectontwikkelaars, schoolbesturen, zorginstellingen Verenigingen van eigenaren en gemeentes.

We hebben ervaring met:
– woningen
– appartementen
– zorggebouwen
– scholen
– zwembaden

Tevens kunnen wij aannemers en opdrachtgevers ondersteunen bij ketensamenwerking.

Onze kennis over de bouw uit verschillende tijdsperioden, biedt voordelen in een vroeg stadium, voor het maken van keuzes in een renovatie project.
Kennis ten aanzien van:
–  toegepaste materialen en systemen
–  constructies
–  kwaliteit van staal , beton, hout
–  regelgeving en normen van toen en nu.
–  afwerkingen en verfsystemen

Ook in het herbestemmen van gebouwen hebben we veel ervaring, b.v. :
– Van kazernegebouwen naar woningen
– Van aannemersbedrijf naar onderhoudswerkplaats gemeente.
– Kantoren naar woningen in een binnenstad situatie.

Trajecten, inspecties, renovaties en advisering omtrent balkons en galerijen uit de jaren 60 en 70 verzorgen wij ook. Het onderzoek wordt uitgevoerd volgens het in de CUR-publicatie 248-2014 opgenomen stappenplan.

Aan- en uitbouw

Voor zowel een particulier, een bedrijf en instelling. De kunst van een aan- of uitbouw is, om het gewenste programma dusdanig in te passen, zodat aan de bestaande structuur zo min mogelijk wordt aangepast. Dit levert veelal verrassende plattegronden en mogelijkheden op.

Aan de hand van het bestemmingsplan bekijken we in 1e instantie wat er mogelijk is “binnen het bestemmingsplan’’.

Keuze:
– Aan of uitbouw in dezelfde stijl doorzetten b.v. geheel in jaren 30 stijl.
– Contrast maken zodat zichtbaar is wat nieuw is en wat bestaand. B.v. moderne toevoeging aan  boerderij.
– Of het geheel aanpakken en een nieuwe stijl en sfeer neerzetten.

Dit is bij elk project weer een afweging.

Wanneer het bestaande gebouw een monument is dient ook nog overeenstemming met de monumenten commissie  bereikt te worden.

Neem Contact Met Ons Op

  VOORNAAM *

  ACHTERNAAM *

  EMAIL ADRES *

  TELEFOONNUMMER

  ONDERWERP

  HOE KUNNEN WIJ U HELPEN?